معرفی تجهیزات نصب گیرنده دیجیتال


معرفی تجهیزات تلویزیون دیجیتال


تجهیزات مورد نیاز در دریافت تلویزیون دیجیتال به دو دسته زیر تقسیم می گردند:

تجهیزات اولیه که عبارتند از:
1. آنتن گیرنده


i. کابل
ii. کابل کواکسیال آنتن
iii. کابل اتصال دستگاه مبدل به تلویزیون مانند کابل A/V یا کابل HDMI

تجهیزات ثانویه عبارتند از:


2. تلویزیون معمولی به همراه یک دستگاه مبدل دیجیتال یا ست تاپ باکس (STB)

این روش ارزانترین روش برای دریافت تلویزیون دیجیتال می باشد، چراکه می توان با هزینه مناسبی یک دستگاه مبدل تهیه کرده و با متصل کردن آن به هر نوع تلویزیونی، امواج دیجیتال را دریافت نمود.


3. تلویزیون با مبدل داخلی یا تیونردار (IDTV)
استفاده از تلویزیون با مبدل داخلی دیجیتال ساده ترین روش برای دریافت تلویزیون دیجیتال می باشد که نیازمند هیچ دستگاه اضافه ای در کنار تلویزیون نیست.

معرفی تجهیزات