مرتب سازی شبکه های دیجیتال تلویزیون


مرتب سازی لیست کانالهای تلویزیونی


یکی از مواردی که در اکثر خانه های باعث مشکل شده است عدم مرتب بودن شماره کانالهای تلویزیون دیجیتال است.

در این جا مراحل تنظیم و روش بر طرف کردن این مشکل را به طور خلاصه توضیح می دهیم.

برای این منظور بعد از جستجوی کانالها باید وارد قسمت تنظیمات گیرنده دیجیتال شوید.

سپس از منوی تنظیمات وارد قسمتی میشوید که گزینه LCN را بتوانید روی حالت خاموش قرار دهید.

سپس در قسمت بعدی از منوی تنظیمات حالت چینش کانالها را بر حسب LCN انتخاب کنید.

اگر بخواهید کانالی را جابجا و یا حذف کنید این عمل را از قسمت ویرایش کانال می توانید انجام دهید.