قطر آنتن برای دریافت شبکه های ایران در ماهواره بدر

قطر آنتن برای دریافت شبکه های ایران در ماهواره بدر

حداقل سایز آنتن مورد نیاز جهت دریافت شبکه های صدا و سیما بر روی ماهواره (بدر 5) ایرانست

قطر دیش های مورد نیاز برای دریافت سیگنال با استاندارد DVBS

قطر دیش های مورد نیاز برای دریافت سیگنال با استاندارد DVBS-2 برای دریافت شبکه های ایران در اقصا نقاط جهان